Sterylizator i jonizator powietrza Effective Clean

Neutralizuje 98,3% ludzkiego koronawirusa HCoV229E

(analiza przeprowadzona przez Katedrę Wirusologii i Immunologii Instytut Nauk Biologicznych UMCS w Lublinie).

FILTR FOTOKATALITYCZNY 
W powietrzu, które nas otacza jest bardzo dużo niebezpiecznych wirusów, bakterii, pleśni, pyłów, drobnoustrojów i alergenów. Oczyszczacz Zelmotor Effective Clean przeznaczony jest do sterylizacji powietrza i powierzchni w naszych mieszkaniach, miejscach pracy, a nawet gabinetach lekarskich. Usuwa lub neutralizuje 99,9% zanieczyszczeń i drobnoustrojów. Filtr fotokatalityczny pod wpływem światła niszczy i dezaktywuje zanieczyszczenia organiczne i zamienia je w procesie zimnej plazmy w pożyteczne cząsteczki wody nawilżające powietrze!
Katedra Wirusologii i Immunologii Instytutu Nauk Biologicznych UMCS w Lublinie potwierdza wysoką skuteczność neutralizacji wirusów i bakterii, w tym ludzkiego koronawirusa HCoV229E. 
Oczyszczacz powietrza Effective Clean zapewni zdrowe powietrze wokół Ciebie!

Fotokatalizator pokryty jest dwutlenkiem tytanu, który pod wpływem światła (nieszkodliwe promieniowanie UV) uwalnia cząstki nadtlenku wodoru i grupy wodorotlenowe, które przez utlenianie rozkładają związki organiczne jak tłuszcze, cząstki spalin, gazy na bezzapachowe cząstki dwutlenku węgla i wody.
Rozkładowi ulegają także wirusy, bakterie, pleśnie, grzyby! 

Nanocząstki wody z rodnikami OH docierają do pleśni

Rodniki OH powodują denaturację białek pleśni

Aktywność pleśni ulega zahamowaniu

Jonizacja 
Oczyszczacz powietrza Zelmotor Effective Clean posiada także jonizator bipolarny – dzięki zjawisku zimnej plazmy emituje aktywne cząstki niszczące szkodliwe mikroorganizmy i inne zanieczyszczenia organiczne. Generowane jony dodatnie i ujemne wydmuchiwane do atmosfery jonizują powietrze!
Możliwe to jest dzięki unikatowej metodzie filtracji fotokatalitycznej, nawilżaniu powietrza i jonizacji!
Powietrze jest całkowicie czyste i bezpieczne!

Effective Clean pracuje automatycznie, dostosowując tryb pracy do jakości powietrza w pomieszczeniu. Stopień zanieczyszczenia jest sygnalizowany diodowym wskaźnikiem jakości powietrza. Wraz z poprawą jakości powietrza, oczyszczacz zwalnia tempo pracy i moc promieniowania UV.
Idealne rozwiązanie do biur, mieszkań, gabinetów i małych lokali usługowych!

Warianty kolorystyczne

Warianty kolorystyczne