Projekt zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia oś
priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – działanie 1.4 Wzór na
konkurencję – ETAP I

Tytuł projektu: Wzornictwo szansą rozwoju działalności firmy Zelmotor

Cele projektu: Celem projektu jest rozwój i dywersyfikacja oferty firmy Zelmotor w oparciu o przeprowadzony audyt wzorniczy i opracowaną strategię wzorniczą. Projekt ma na celu rozszerzenie i uatrakcyjnienie obecnej oferty produktowej poprzez wprowadzenie nowych produktów oraz usprawnienie dotychczasowej organizacji pracy w zakresie marketingu, komunikacji i dystrybucji, a także pozyskanie nowych rynków zbytu.

Planowane efekty: Efektem projektu będzie wzrost konkurencyjności względem innych firm. Wnioskodawca zdobędzie wiedzę dotyczącą wzornictwa oraz możliwości jego zastosowania w celu zaspokojenia potrzeb klientów, którzy oczekują funkcjonalności, ceny i jakości połączonych z atrakcyjnym designem. Opracowana Strategia wzornicza zawiera konkretne wskazania do wdrożenia.

Wartość projektu: 49 000 zł netto
Wkład Funduszu Europejskiego: 41 650.00 zł

Projekt zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia
działalności B+R+I
działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

Tytuł projektu: Innowacyjny wentylator do kapsuły do okapów kuchennych

Cele projektu: Celem projektu było stworzenie nowego, innowacyjnego wentylatora do okapów kuchennych, chrakteryzującego się w stosunku do obecnie stosowanych wysoką sprawnością, niską hałaśliwością a w obszarze produkcji wyższą technologicznością rozumianą jako optymalizacją wytwarzania.

Planowane efekty: Efektem projektu będzie wzrost konkurencyjności względem innych firm. Rezultaty projektu zostaną wykorzystane w działalności gospodarczej. W połączeniu z innowacyjnym silnikiem bezszczotkowym, wentylator stanowił będzie kapsułę do okapów kuchennych gotową do zamontowania. Spółka odniesie korzyści poprzez dywersyfikacje produkcji oraz znaczący wzrost przychodów. Już w chwili obecnej przedsiębiorstwo Zelmotor posiada wstępne zamówienia na kapsułę.

Wartość projektu: 202 950,00 zł netto
Wkład Funduszu Europejskiego: 140 250,00 zł

Menu